Oftalmološke ordinacije, Očne klinike Niš

Registruj se
Prijavi se
Oftalmološke ordinacije, Očne klinike Niš
OFTAMOLOŠKE ORDINACIJE BEOGRAD ZONA VIDA VESELINOVIĆ ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ osno­vana je 2000.godine u poslovnom cen­tru „Zona I” u Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu.
Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović.
Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radi prof.
dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog iskustva.
Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­ nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja.
Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­ jenja oka.
Zah­valju­jući velikom iskustvu prof.
dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte, glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.
opticki-centar-oculus-oftalmoloske-ordinacije

Optički centar Oculus

Niš, Vojvode Tankosića 15 018 503610
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE.
OFTALMOLOŠKI PREGLEDI.
U skladu sa našim opredeljenjem da pružamo vrhunske medicinske usluge u oftalmologiji sledimo svetske standarde u opremi potrebnoj za dijagnostiku i hirurgiju.
Naš tim oftalmologa pokriva sve subspecijalnosti u oftalmologiji.
U savremeno opremljenim optičkim centrima možete uraditi sledeće preglede: Pregled za određivanje naočara, Pregled za kontaktna sočiva, Specijalistički pregled, Subspecijalistički pregled.
Korekcija vida, Okuloplastična hirurgija, Hirurgija rožnjače, katarakte, retine, strabizma; Lečenje glaukoma; Suzni putevi.
oftalmoloska-klinika-maja-oftalmoloske-ordinacije
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE KLINIKA MAJA Klinika Maja je vrhunska oftalmološka klinika ne samo u Srbiji, već i u regionu.
Odlikuje nas posvećenost i vrhunsko lečenje očnih bolesti i stanja oka.
Da bi se postigao visok standard po kome smo poznati, posvećeno pristupamo svakom pacijentu i njegovom lečenju.
Koristimo najsavremeniju medicinsku opremu koja je na raspolaganju u svetu.
Back to Top