Pulmološke ordinacije Novi Sad

Registruj se
Prijavi se
Pulmološke ordinacije Novi Sad
poliklinika-st-medicina-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOŠKA DIJAGNOSTIKA.
Osoblje naše poliklinike nudi Vam usluge najstručnijh i najpovoljnijh pregleda disajnih organa.
Ukoliko imate simptome otežanog disanja, sekrecije iz nosa, kijavice, kašlja, dokazanog plućnog oboljenja javite se nama.
Analiziraće se Vaši CT i RTG snimci, bićete pregledani, uradiće se spirometrija.
Pružamo Vam najbolju dijagnostiku i preporuku za dalje lečenje.
Ukoliko postoji onkološka problematika daćemo Vam adekvatan savet za dalju dijagnostiku i lečenje.
dom-zdravlja-dr-cvjetkovic-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOGIJA.
Specijalistički pregled pulmologa sa analizom RTG grudnog koša (pluća i srce) i pulsoksimetrijskom analizom koncentracije kiseonika u krvi.
Alergološki testovi.
Spirometrija - test plućne funkcije.
Berodual test.
Plućna rehabilitacija koja podrazumeva učenje vežbi disanja sa naglaskom kod obolelih od HOBP-hronični bronhitis, emfizem i astma.
Preoperativni pregledi pulmologa i davanje saglasnosti za operaciju.
Ultrazvučna dijagnostika pleuralnih izliva.
Terapija u vidu inhalacije preko inhalatora medikamenata.
Terapijske procedure i primena lekova intravenski, intramuskularno
ordinacija-za-plucne-bolesti-prof-dr-andjelic-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOŠKA ORDINACIJA.
Specifično usmeren i strpljiv razgovor sa pacijentom vođen od strane iskusnog i stručnog osoblja je, pored savremene opreme za dijagnostiku, uslov za kvalitetan i potpun pulmološki pregled.
Analiziranje subjektivnih tegoba pacijenta, kao što su gušenje, kašalj, brzo zamaranje, "sviranje u grudima", osobito posle boravka u prirodi, uz kijavicu, potom bol u grudima i drugo, koji su vezani za pojedine organe i organske sisteme, kao i njihove povezanosti sa raznim aktivnostima i uticajima, su veoma bitni za postavljanje korektne dijagnoze i određivanje adekvatne terapije.
Nakon sagledavanja i analize pacijentovih tegoba vrši se fizički pregled kojim se pregledaju vidljive spoljne promene na telu, i uz eventualnu palpatornu proveru uočenih izmena, vrši se auskultatorni pregled pluća i rada srca, kao i merenje krvnog pritiska.
Uz sagledavanje pacijentovih tegoba i nalaza dobijenih fizičkim pregledom, pravi se, ukoliko se za tim ukaže potreba, radiogram grudnog koša, a potom određuju i eventualni dopunski pregledi (laboratorijski nalazi, plućna funkcija, kao i alergološka obrada).
Nakon kompletiranja svih urađenih nalaza i pregleda i postavljanja dijagnoze, određuje se i savetuje dalja potreba za invazivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.
Pod kompletnom plućnom funkcijom podrazumevamo vrlo sofisticiran, specifičan pregled pluća koji se radi na najsavremenijoj aparaturi, koja u svakom momentu može da ukaže na postojanje patološkog supstrata u plućima, i da kao takav i ukaže na potrebu za pravljenjem RTG snimka grudnog koša, CT-a ili MSCT-a grudnog koša, a potom ukaže i na potrebu za endoskopskom eksploracijom pluća (bronhoskopijom).
Dovoljno je ukazati i podvući značaj ove pretrage, jer pluća, kao i srce, jesu baza i temelj kvalitetnog i dugog života.
Puno drugih oboljenja, „maskirana“, ne budu prepoznata zbog svoje šarolike kliničke slike, ali iskusan pulmolog će uvidom u nalaze plućne funkcije i gasne analize, prepoznati oboljenje i ukazati na pravi put za zbrinjavanje takvog pacijenta.
Zato se i ukazuje na značaj preoperativne pretrage plućne funkcije, jer ukoliko je ista zadovoljavajuća tada je i planirana operativna terapija svih drugih oboljenja, kao i pluća značajno bezbednija i vodi u povoljan intraoperativni i postoperativni tok.
Na osnovu kompletnog pulmološkog pregleda uz pomoć pojedinih najsavremenijih dijagnostičkih tehnika i uz veliko kliničko iskustvo u plućnoj patologiji, naša ordinacija daje visoko kvalifikovana mišljenja i izveštaje o stanju plućnog aparata pacijenta, o potrebi za daljim agresivnim ispitivanjima i intervencijama.
Utvrđujemo i indikaciju za eventualnu operaciju pluća.
Takođe, vršimo i kvalifikovano praćenje bolesnika nakon bolničkog ispitivanja i lečenja, odnosno nakon raznih intervencija na plućnom sistemu.
ordinacija-opste-medicine-so-vil-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOGIJA.
U oblasti pulmologije koja tretira obolenja i stanja organa za disanje (respiratornih organa), punoletnim osobama, pružamo usluge u slučaju: obolenja gornjih respiratornih puteva: sinusitisa, rinitisa, traheitisa; kašlja i svih oblika otežanog disanja; bronhitisa različitog porekla; astme; zapaljenskih promena disajnog puta i pluća; alergija – respiratornih manifestacija alergijskih obolenja; potrebe praćenja stanja i rehabilitacije nakon operacije disajnih organa.
specijalisticka-lekarska-ordinacija-praksis-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOŠKE ORDINACIJE U našoj ustanovi rade, doktori i konsultanti iz oblasti pulmologije, te Vam u svakom času stoje na raspolaganju.
Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti pluća i respiratornog trakta kao što su upale nosa, sinusa, ždrela, bronhija i pluća. Bolesti pluća su veoma česta u našem podneblju, što je povezano sa ubrzanim tempom življenja u savremenom dobu, neodgovarajućim uslovima života (zagadenje vazduha i siromašni socijalni status) i neprimerenim navikama našeg stanovništva (pušenje, odsustvo primene zaštitnih mera na radu idr.). Jasno je da bez kiseonika nema života, tako da su bolesti pluća obično praćene simptomima koji značajno snižavaju kvalitetu života. Najčešći simptom plućnih bolesnika je hronični kašalj koji zahteva detaljan klinički pregled, dijagnostičku obradu radi isključenja opstruktivne plućne bolesti. Pravovremena dijagnoza i uočavanje simptoma koji se odnose na poteškoće s disanjem mogu sprečiti ili bolje kontrolisati i lečiti mnoge plućne bolesti. Ako se noću budite zbog problema sa disanjem ili zbog kašlja, ili se ujutru budite umorni, slabi i sa glavoboljom, posetite lekara.
Back to Top