Pulmološke ordinacije Novi Sad

Registruj se
Prijavi se
Pulmološke ordinacije Novi Sad
PULMOLOŠKA DIJAGNOSTIKA. Osoblje naše poliklinike nudi Vam usluge najstručnijh i najpovoljnijh pregleda disajnih organa. Ukoliko imate simptome otežanog disanja, sekrecije iz nosa, kijavice, kašlja, dokazanog plućnog oboljenja javite se nama. Analiziraće se Vaši CT i RTG snimci, bićete pregledani, uradiće se spirometrija. Pružamo Vam najbolju dijagnostiku i preporuku za dalje lečenje. Ukoliko postoji onkološka problematika daćemo Vam adekvatan savet za dalju dijagnostiku i lečenje.
ordinacija-za-plucne-bolesti-prof-dr-andjelic-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOŠKA ORDINACIJA.
Specifično usmeren i strpljiv razgovor sa pacijentom vođen od strane iskusnog i stručnog osoblja je, pored savremene opreme za dijagnostiku, uslov za kvalitetan i potpun pulmološki pregled.
Analiziranje subjektivnih tegoba pacijenta, kao što su gušenje, kašalj, brzo zamaranje, "sviranje u grudima", osobito posle boravka u prirodi, uz kijavicu, potom bol u grudima i drugo, koji su vezani za pojedine organe i organske sisteme, kao i njihove povezanosti sa raznim aktivnostima i uticajima, su veoma bitni za postavljanje korektne dijagnoze i određivanje adekvatne terapije.
Nakon sagledavanja i analize pacijentovih tegoba vrši se fizički pregled kojim se pregledaju vidljive spoljne promene na telu, i uz eventualnu palpatornu proveru uočenih izmena, vrši se auskultatorni pregled pluća i rada srca, kao i merenje krvnog pritiska.
Uz sagledavanje pacijentovih tegoba i nalaza dobijenih fizičkim pregledom, pravi se, ukoliko se za tim ukaže potreba, radiogram grudnog koša, a potom određuju i eventualni dopunski pregledi (laboratorijski nalazi, plućna funkcija, kao i alergološka obrada).
Nakon kompletiranja svih urađenih nalaza i pregleda i postavljanja dijagnoze, određuje se i savetuje dalja potreba za invazivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.
Pod kompletnom plućnom funkcijom podrazumevamo vrlo sofisticiran, specifičan pregled pluća koji se radi na najsavremenijoj aparaturi, koja u svakom momentu može da ukaže na postojanje patološkog supstrata u plućima, i da kao takav i ukaže na potrebu za pravljenjem RTG snimka grudnog koša, CT-a ili MSCT-a grudnog koša, a potom ukaže i na potrebu za endoskopskom eksploracijom pluća (bronhoskopijom).
Dovoljno je ukazati i podvući značaj ove pretrage, jer pluća, kao i srce, jesu baza i temelj kvalitetnog i dugog života.
Puno drugih oboljenja, „maskirana“, ne budu prepoznata zbog svoje šarolike kliničke slike, ali iskusan pulmolog će uvidom u nalaze plućne funkcije i gasne analize, prepoznati oboljenje i ukazati na pravi put za zbrinjavanje takvog pacijenta.
Zato se i ukazuje na značaj preoperativne pretrage plućne funkcije, jer ukoliko je ista zadovoljavajuća tada je i planirana operativna terapija svih drugih oboljenja, kao i pluća značajno bezbednija i vodi u povoljan intraoperativni i postoperativni tok.
Na osnovu kompletnog pulmološkog pregleda uz pomoć pojedinih najsavremenijih dijagnostičkih tehnika i uz veliko kliničko iskustvo u plućnoj patologiji, naša ordinacija daje visoko kvalifikovana mišljenja i izveštaje o stanju plućnog aparata pacijenta, o potrebi za daljim agresivnim ispitivanjima i intervencijama.
Utvrđujemo i indikaciju za eventualnu operaciju pluća.
Takođe, vršimo i kvalifikovano praćenje bolesnika nakon bolničkog ispitivanja i lečenja, odnosno nakon raznih intervencija na plućnom sistemu.
ordinacija-opste-medicine-so-vil-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOGIJA.
U oblasti pulmologije koja tretira obolenja i stanja organa za disanje (respiratornih organa), punoletnim osobama, pružamo usluge u slučaju: obolenja gornjih respiratornih puteva: sinusitisa, rinitisa, traheitisa; kašlja i svih oblika otežanog disanja; bronhitisa različitog porekla; astme; zapaljenskih promena disajnog puta i pluća; alergija – respiratornih manifestacija alergijskih obolenja; potrebe praćenja stanja i rehabilitacije nakon operacije disajnih organa.
specijalisticka-lekarska-ordinacija-praksis-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOŠKE ORDINACIJE U našoj ustanovi rade, doktori i konsultanti iz oblasti pulmologije, te Vam u svakom času stoje na raspolaganju.
Back to Top