Pulmološke ordinacije Palilula

Registruj se
Prijavi se
Pulmološke ordinacije Palilula
PULMOLOGIJA. PULMOLOŠKA ORDINACIJA. PREGLED LEKARA SPECIJALISTE PULMOLOGA.
PULMOLOGIJA, Pulmološki pregled. U Našoj Poliklinici radimo kompletne pulmološke dijagnostičke preglede i terapiju: dijagnostika i terapija akutnih i hroničnih bolesti, gornjih i donjih disajnih puteva, dijagnostika i terapija asthme i HOBP, dijagnostika i terapija pneumonia rana dijagnostika Ca pluća, dijagnostika meta promena u plućima, dijagnostika i terapija hroničnog kašlja, terapija zastojnih promena na plućima (uz konsultaciju kardiologa), dijagnoza i terapija alergijskih bolesti. DIJAGNOSTIKA, Funkcionalno ispitivanje pluća: Spirometrija, Bronhodilatatorni test (sa Berodualom, Spalmotilom), Bronhoprovokativni test (provokacija fizičkim opterećenjem na Treadmill-u). TERAPIJA, Inhalaciona terapija (bronhodilatatori, inhalatorni kortikosteroidi), Infuziona terapija, Intramuskularna terapija. Spirometrija. Spirometrija predstavlja način ispitivanja ventilacione sposobnosti pluća. Pomoću ove metode merimo plućne kapacitete i volumene. Spirometrija je dijagnostička metoda, ali isto tako služi i za praćenje uspeha terapije. Neophodna je u dijagnostičkom i terapijskom tretmanu opstruktivnih bolesti (astma, HOBP), restriktivnih bolesti (plućna fibroza, kongestivna srčana insuficijencija) ili mešovitih poremećaja. Način izvođenja je veoma jednostavan: pacijent sa zapušenim nosem diše u spirometar. U početku način disanja odgovara normalnom aktu respiracije. Nakon toga uz savete lekara pacijent počinje sa forsiranim udahom i izdahom. Uz stručnu pomoć lekara i saradnju pacijenata za kratko vreme i uz malo truda dobijamo značajne podatke o kapacitetu i volumenu pacijentovih pluća.
Back to Top