Pulmološke ordinacije Žarkovo

Registruj se
Prijavi se
Pulmološke ordinacije Žarkovo
PULMOLOŠKI PREGLED. Specifično usmeren i strpljiv razgovor sa pacijentom vođen od strane iskusnog i stručnog osoblja je, pored savremene opreme za dijagnostiku, uslov za kvalitetan i potpun pulmološki pregled. Analiziranje subjektivnih tegoba pacijenta, kao što su gušenje, kašalj, brzo zamaranje, “sviranje u grudima”, osobito posle boravka u prirodi, uz kijavicu, potom bol u grudima i drugo, veoma su bitni za postavljanje korektne dijagnoze i određivanje adekvatne terapije. Nakon sagledavanja i analize pacijentovih tegoba vrši se fizički pregled kojim se pregledaju vidljive spoljne promene na telu, i uz eventualnu palpatornu proveru uočenih izmena, vrši se auskultatorni pregled pluća i rada srca, kao i merenje krvnog pritiska. Uz sagledavanje pacijentovih tegoba i nalaza dobijenih fizičkim pregledom, pacijent se upućuje na RTG grudnog koša, MSCT skener grudnog koša, potom određuju i eventualni dopunski pregledi (laboratorijski nalazi, plućna funkcija, kao i alergološka obrada).
Back to Top