Pulmološke ordinacije Vračar

Registruj se
Prijavi se
Pulmološke ordinacije Vračar
ordinacija-za-bolesti-pluca-i-disajnih-puteva-pulmonova-pulmoloske-ordinacije
PULMOLOŠKA ORDINACIJA.
SPIROMETRIJA, Ispitivanje disajne funkcije.
PULS OKSIMETRIJA, Određivanje koncentracije kiseonika u krvi.
OKSIGENOTERAPIJA, Primena kiseonika u lečenju akutnih i hroničnih plućnih bolesti i bolesti disajnih puteva.
ASPIRACIJA, Odstranjivanje sluzi i stranih sadržaja iz disajnih puteva kod teških bolesnika i bolesnika sa hiperprodukcijom sluzi.
ANALIZA donetog rentgenograma, rentgen filma pluća.
TERAPIJSKE PROCEDURE, Inhalaciona terapija, Gornjih disajnih puteva, inhalatorom.
Donjih disajnih puteva, nebulizatorom Oksigenoterapija, terapija kiseonikom.
Infuziona terapija kratkotrajna ili kontinuirana i druga parenteralna terapija.
Osnovna delatnost Specijalističke ordinacije Pulmonova je dijagnostika i lečenje akutnih i hroničnih bolesti pluća i disajnih puteva, kao i posledica koje nastaju u drugim organima usled plućnih oboljenja.Osim svoje osnovne delatnosti “Pulmonova” je kadrovski i tehnički spremna za pružanje hitne, neodložne prve pomoći, kao i za opštemedicinske preglede.
ordinacija-za-pulmologiju-pulmo-san-pulmoloske-ordinacije
ORDINACIJA ZA PULMOLOGIJU i POREMEĆAJE SPAVANJA.
Pulmologija, Medicina spavanja, Opstruktivna, Sleep Apnoja i Hipoventilacioni sindrom gojaznih, Kućna mehanička ventilacija, Mišićna snaga, Kiseonička terapija, Aparati za iskašljavanje, Inhalacije, CPAP BiPAP terapija.
Plućna funkcija, Spirometrija, bronhodilatacijski test, Uređaj za merenje mišićne snage respiratornih mišića kod bolesnika sa NMD, Uređaj za merenje vršnog protoka pri kašlju (PEF - kašalj).
Medicisnke usluge pružaju vrhunski specijalisti u svojim oblastima, lekari profesori beogradskog medicinskog fakulteta, uz profesionalan tim besprekorno obučenih sestara i tehničara.
Opšta pulmologija, Astma, Karcinom pluća, Hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), Respiratorne infekcije, Neuromuskularne bolesti i respiratorni problemi, Fibroze pluća.
poliklinika-antamedica-pulmoloske-ordinacije

Poliklinika Antamedica

Beograd, Vračar, Nebojšina 30 011 3441515
PULMOLOŠKA ORDINACIJA.
PREGLED PULMOLOGA.
KAŠALJ – NAJČEŠĆI SIMPTOM ČOVEKA.
Kašalj je jedan od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju na pregled kod lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i kod pulmologa, verovatno zbog toga što kašalj može snažno i negativno da utiče na kvalitet života pacijenata.
poliklinika-dr-roncevic-pulmoloske-ordinacije
Pulmologija.
U Poliklinici Dr Rončević u sklopu velikog broja kvalitetnih usluga raznih specijalistikih profila, možete ostvariti i kvalitetnu pulmološku dijagnostiku: plućnih bolesti s terapijom.
Pulmolološka obrada obuhvata: specijalistički pregled, analiza radiološkog nalaza na srcu i plućima, spirometrija i pulsna oksimetrija, određivanje i sprovođenje terapije.
ultrazvučna Dopplerska dijagnostika odredjenih promena u grudnom košu, terapijske procedure i primena lekova intravenski, intramuskularno, inhalacije preko inhalatora medikamenata efikasne kod: bronhoopstruktivnih bolesti; HOBP (hronični bronchitis, bronhijalna astma), kod nadražajnog kašlja ili ubrzavanja iskašljavanja i sanacije upalnih promena disajnih puteva stanja nakon viroza, tegoba s paranazalnim sinusima i upalama gornjih resp.puteva i nosa, lečenje osećaja slivanja iz zadnjeg dela nosa.
Kod alergijskih bronhospazama, učenje vežbi disanja, preoperativne pregledi pulmologa i davanje saglasnosi za operaciju, alergološke probe i određivanje antialergijskih lekova, paket laboratorijskih analiza i pregleda koji obezbeđuju sticanje uvida u opšte stanje pacijenta i ranu detekciju faktora rizika.
SPIROMETRIJA je neinvazivna bezbolna metoda procene funkcije disajnog sistema na osnovu izmrenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.
Metoga je brza a merenja automatska i njom se utvrđuju različita stanja pluća kao ASTMA, PLUĆNA FIBROZA i HRONIČNA OBSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA.
Procenjuje se isto tako i uspešnost preduzete terapije kod ovih obolenja.
Normalne vrednosti plućnih parametara su određene visinom,težinom i starošću pacijenta.
Najčešći uzrok smanjenja ovih parametra je pušenje bilo da je aktivno ili pasivno.
Obolenje pluća na koje često nailazimo je HOBP. To je najčešće teško obolenje kod koga su 75% pušači.
Spirometrija može ukazati na ovu bolest i u ranoj fazi kada je bolest asimtomtska i kada se uspešnije leči.
Kod pušača takođe se može sagledati stepen oštećenja plućne funkcije.
Prema nalazu Svetske zdravstvene organizacije u 20 veku bolesti pluća uzrokovane pušenjem su ubile 100 miliona ljudi, a predviđa se da bi to u 21 veku se mogla biti 1 milijarada.
Spirometrija i pulsna oksimetrija se u poliklinici dr Rončević radi rutinski ili u okviru sistematskih i skining pregleda.

EUROMEDIK Bolnica Dom zdravlja Poliklinika

Beograd, Vračar, Alekse Nenadovića 7 011 2448008 |
011 2444111 |
PULMOLOGIJA. PULMOLOŠKA ORDINACIJA. PREGLED LEKARA SPECIJALISTE PULMOLOGA.
Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju problema sa disanjem i plućima. Lekari poliklinike MEDIKOM sa dugogodišnjim iskustvom se uspešno bave prevencijom, dijgnostikom i lečenjem svih plućnih bolesti: oboljenja pluća izazvana infekcijom: akutni bronhitis, zapaljenje pluća i plućne maramice, tuberkuloza, bronhiektazije, gljivična oboljenja pluća; Bronhijalna astma; Hroničnu opstruktivnu bolest pluća /HOBP/; Emfizem pluća; Hronična respiratorna insuficijencija; Embolija i infarkt pluća; Fibroza pluća, sarkoidoze. Pregled interniste pulmologa pneumoftiziologa. Inhalaciona terapija; Intravenska terapija; Intramuskularna terapija; Dijagnostičke procedure. Spirometrija (test plućne funkcije), Bronhodilatatorni („Ventolinski“), Citološki pregled ispljuvka, Bakteriološki pregled ispljuvka, Pregled ispljuvka na bacil tuberkuloze, PPD proba. Spirometrija (test plućne funkcije) je dijagnostička metoda kojom se meri kapacitet pluća i protok vazduha kroz disajne puteve. Metoda je neinvazivna i zahteva saradnju pacijenta. Veoma je značajna za postavljenje dijagnoze astme, hronične obstruktivne bolesti pluća i plućne fibroze. Bronhodilatatorni test („Ventolinski“ test) se izvodi kada je potrebno proceniti protoke vazduha kroz disajne puteve pre i posle davanja Ventolina ili Beroduala (lekova koji šire bronhije). Ima dijagnostički značaj kod potvrde astme.
Pulmologija. U poliklinici Millenium Medic možete obaviti pulmološki pregled, spirometriju, oksimetriju i dodatne specijalističke preglede u cilju dijagnoze i terapije bolesti pluća (HOBP, asthma, bronchitis, pneumonia, TBC i druge bolesti pluća). Pregled vrši specijalista interne medicine pulmolog.
Back to Top