Staracki domovi, Domovi za stare Apatin

Registruj se
Prijavi se
Staracki domovi, Domovi za stare Apatin
dom-za-stare-i-penzionere-apatin-domovi-za-stare
DOMOVI ZA STARE DOM APATIN Ustanova može da primi 185 korisnika različitog nivoa očuvanosti fizičkog zdravlja.
Stručni tim (diplomirani socijalni radnik, glavna medicinska sestra, viši fizioterapeut, radni terapeut), kontinuirano prati potrebe, zadovoljstvo ili primedbe korisnika, programe i sadržaje rade prilagođava nastalim promenama i potrebama.Medicinsko osoblje je edukovano i osposobljeno za izvršavanje svih medicinsko- tehničkih radnji.
Stručni tim (diplomirani socijalni radnik, glavna medicinska sestra, viši fizioterapeut, radni terapeut), kontinuirano prati potrebe, zadovoljstvo ili primedbe korisnika, programe i sadržaje rade prilagođava nastalim promenama i potrebama.
Socijalni radnik naše ustanove pored pružanja usluga stručnog socijalnog rada zadužen je i za saradnju sa svim društvenim institucijama u ostvarivanju određenih prava korisnika.
LOKACIJE
Back to Top