Staracki domovi, Domovi za stare Ruma

Registruj se
Prijavi se
Staracki domovi, Domovi za stare Ruma
gerontoloski-centar-srem-ruma-domovi-za-stare
DOMOVI ZA STARE GERONTOLOŠKI CENTAR SREM RUMA Gerontološki centar „Srem“ Ruma je počeo sa radom 1976.
godine.
Naziv Ustanove je Gerontološki centar „Srem“ Ruma.
Sedište Gerontološkog centra je Ruma, Pavlovačka 126.
Gerontološki centar „Srem“ u Rumi je ustanova socijalne zaštite penzionera i drugih starih lica, koja svoju delatnost organizuje na osnovu zakonskih propisa i normativnih akata i to pre svega, Zakona o socijalnoj zaštiti RS, Statuta Ustanove i drugih propisa i normativnih akata iz oblasti socijalne zaštite.
Osnovni zadatak Ustanove, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti RS, jeste pružanje usluge domskog smeštaja korisnicima kojima se obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i zdravstvena zaštita.
Domski smeštaj se obezbeđuje korisnicima kojima se ne može obezbediti ostanak u njihovoj prirodnoj porodici ili neka druga usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.
LOKACIJE
Back to Top