Staracki domovi, Domovi za stare Sombor

Registruj se
Prijavi se
Staracki domovi, Domovi za stare Sombor
gerontoloski-centar-sombor-domovi-za-stare
DOMOVI ZA STARE Ova institucija je tokom svog dugogodišnjeg postojanja doživela niz veoma suštinskih transformacija, ali i formalnih izmena u svom nazivu, što zvanično, što nezvanično, od „Dohijalijuma“, Sirotišta, Ubogog doma, Doma za sirotinju, Utočišta starih, Staračkog doma, Doma za stare i penzionera do Gerontološkog centra, koji naziv nosi od 1990.godine.
Sledeće 1991.godine osnivačka prava nad Centrom prelaze u nadležnost Republike Srbije, da bi 2002.godine, „Omnibus zakonom“ osnivačka prava bila preneta na Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.
Tokom čitavog razvojnog perioda Ustanova je jačala brojem i podizanjem kvalifikacione strukture zaposlenih, koja je danas potpuno usaglašena sa propisanim Normativima, ali i potrebama posla i zahtevima vremena u kome ostvarujemo postavljene programske zadatke.
U ovom trenutku Gerontološki centar „Sombor“ broji 109 radnika, koji su angažovani na različitim poslovima institucionalne i vaninstitucionalne zaštite starih lica.
LOKACIJE
Back to Top