Staracki domovi, Domovi za stare Kragujevac

Registruj se
Prijavi se
Staracki domovi, Domovi za stare Kragujevac
niveus-tim-dom-za-stare-staracki-domovi-818373
STARAČKI DOMOVI KNIĆ, DOM ZA STARE KNIĆ - NIVEUS TIM Kompletne usluge nege i zaštite starih i bolesnih lica.
Vrhunski smeštaj, profesionalno i stručno osoblje, prirodno okruženje
DOMOVI ZA STARE GERONTOLOŠKI CENTAR KRAGUJEVAC Gerontološki centar Kragujevac je ustanova socijalne zaštite, u nadležnosti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, čija je osnovna delatnost pružanje usluga domskog smeštaja za odrasla i starija lica.
Ustanova ima dugu tradiciju brige o odraslim i starijim osobama.2012.godine obeleženo je 50 godina rada našeg doma na sadašnjoj lokaciji, ali i 100 godina tradicije zbrinjavanja odraslih i starijih osoba u Gradu Kragujevcu.
Delatnost i kapacitet ustanove je definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti i Uredbom o mreži ustanova socijalne zaštite.
Osnovna delatnost ustanove je pružanje usluga domskog smeštaja za odrasla i starija lica.
LOKACIJE
Back to Top