Staracki domovi Beograd, Domovi za stare Zrenjanin

Registruj se
Prijavi se
Staracki domovi Beograd, Domovi za stare Zrenjanin
gerontoloski-centar-zrenjanin-domovi-za-stare
DOMOVI ZA STARE GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENJANIN Gerontološki centar u Zrenjaninu u okviru svojih ovlašćenja i obaveza utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, drugim propisima, Statutom Ustanove, Pravilnikom o prijemu i tretmanu korisnika i drugim opštim aktima, vrši smeštaj u Ustanovu psihički očuvanih odraslih lica i invalidnih lica.
Obezbeđuje im usluge socijalnog rada, zdravstvene usluge, stanovanje, ishranu, negu, kulturno-zabavne i druge aktivnosti, zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.
Gerontološki centar ima prihvatnu stanicu gde se vrši prihvat i zbrinjavanje lica koja se nađu u skitnji ili im je iz drugih razloga potrebno privremeno zbrinjavanje i nadzor.
Ustanova obavlja i poslove vaninstitucionalne zaštite (pomoć i nega u kući), a sprovodi i brojne aktivnosti u radu sa penzionerima, članovima Gereontološkog kluba. Gerontološki centar u Zrenjaninu od 2008.godine ima uveden i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema modelu ISO 9001 a 2011.godine Ustanova je dobila sertifikat o primeni sistema za bezbedno rukovanje hranom (HACCP).
LOKACIJE
Domovi za stare Beograd, starački domovi Beograd nudi Vam cene domova za stare u Beogradu i detaljne informacije. Gde se nalaze domovi za stare ili starački domovi? Kolika je cena boravka u domu za stare u Beogradu i šta je sve uključeno u cenu? Odgovore ćete naći ovde. Spisak staračkih domova u Beogradu, prezentacije sa fotografijama gde možete videti kakve su sobe u domovima za stare u Beogradu, kakvo izgleda dnevni boravak, dvorište. Starijim osobama je u beogradskim domovima za stare pružena nega i pažnja stručnog i ljubaznog osoblja. Da li u domovima za stare u Beogradu postoji stalni medicinski nadzor? Kako je organizovan dan u domovima za boravak straijih lica? Sve odgovore nađite ovde. Pogledajte detaljno pezentacije domova za stare i odaberite onaj koji Vam najviše odgovara. - Dom za smeštaj starih lica je ustanova osposobljena za brigu prema starim i iznemoglim osobama. Pored svakodnevne pažnje i nege koja im je posvećena i pomoći za odrađivanje osnovnih životnih potreba, starački dom nudi pre svega društvenu aktivnost štićenicima, koja im je preko potrebna. Veliki broj ljudi, koji su zaposleni u inostranstvu ili u domaćim firmama, ljudi koji u nedostatku vremena ili fizičke sposobnosti, nisu u mogućnosti ukazati potrebnu negu svojim najstarijim članovima porodice. U današnjem ubrzanom ritmu života, sve je teže ljudima trećeg životnog doba, a naročito ako su teško pokretni, nepokretni ili bolesni, pa su se domovi za starije osobe sa svojom stručnim osobljem i negom pokazali kao najbolje rešenje. Starački domovi obično svojim stanarima omogućuju raznorazne aktivnosti i tipove usluga (plaćen doktor, medicinska sestra, zabavne aktivnosti u toku dana i slično). Uobičajeno je da domovi za stare za svoje korisnike nude zajedničke površine za rekreaciju, jelo i druženje, a da korisnici usluga doma imaju posebne apartmane. U domovima za stare organizovan je stalni medicinski nadzor u vidu intenzivne nege za lica koja su bolesna i nepokretna. Medicinska nega je obezbeđena svim stanovnicima doma za stare. Lekari i medicinske setre su tu da bi brinuli da u svakom trenutku starije osobe budu medicinski zbrinute. Starački domovi najčešće imaju dvorišta i zelene površine kako bi njihovi stanovnic provodili vreme i družili se napolju tokom lepih dana. U domovima za stare svakodnevno se organizuju razne zabavne aktivnosti, društvene igre, igranke, umetničke radionice itd. Stariji ljudi u domovima za stare provode dane u druženju sa vršnjacima. Ishrana u privatnim domovima za stare je raznovrsna i izbalansirana. Za sve one koji nisu u mogućnosti da sami brinu o svojim najmilim starim članovima porodice, savremeni domovi za stare su rešenje.
Back to Top