Staracki domovi, Domovi za stare Leskovac

Registruj se
Prijavi se
Staracki domovi, Domovi za stare Leskovac
gerontoloski-centar-leskovac-domovi-za-stare
DOMOVI ZA STARE tanova za odrasle i starije „Leskovac“, kao ustanova socijalne zaštite, obavlja svoju delatnost u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana i podzakonskim aktima kojima su regulisani bliži uslovi rada i normativa u pogledu prostora, opreme, kadrova i drugih uslova, a sve u cilju boljeg standarda života ljudi kojima je ovakav smeštaj neophodan.
Ustanova obezbeđuje svestranu zaštitu starih lica koja se ogleda u zbrinjavanju (stanovanje, ishrana, higijena, staranje, pomoć), pružanju zdravstvene zaštite i medicinske nege, kulturno-zabavne, radno okupacione i rekreativne aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge u zavisnosti od potreba i interesovanja korisnika.
Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ od 1994.
godine aktivno organizuje i unapređuje vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite preko pružanja usluga pomoći u kući, pranja i peglanja veša, frizerskih usluga i raznovrsnih aktivnosti koje se organizuju u Klubu za stara i odrasla lica, koji uspešno radi u okviru Ustanove.

Dom za stare Sunčana Jesen

Leskovac, Durmitorska bb 016 247511
STARAČKI DOM LESKOVAC
LOKACIJE
Back to Top