Staracki domovi Beograd, Domovi za stare Futog

Registruj se
Prijavi se
Staracki domovi Beograd, Domovi za stare Futog
gerontoloski-centar-novi-sad-domovi-za-stare
DOMOVI ZA STARE GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD Gerontološki centar "Novi Sad" je ustanova socijalne zaštite koja razvija i realizuje različite oblike socijalne zaštite odraslih i starijih lica.
Ustanova je osnovana 1964.godine Rešenjem Skupštine Opštine Novi Sad.
Kao dan Ustanove zvanično je određen 16.
oktobar.
Od 1992.godine ulogu osnivača Ustanove preuzela je Vlada Republike Srbije, a 2002.godine ulogu osnivača preuzelo je Izvršno veće Vojvodine.
Konceptualno i sistemski nadležnost Republike se odnosi na domski smeštaj, dok je Grad Novi Sad nadležan za realizaciju dnevnih usluga u zajednici, odnosno za Klubove za odrasla i starija lica, Pomoć u kući i negu, Dnevni boravak za odrasla i starija lica, kao i za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom i dnevnim boravkom za beskućnike.
Izvršno veće Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju su nadležni za izbor i imenovanje direktora, upravnog i nadzornog odbora i nadzor nad stručnim radom i zakonitošću u radu Ustanove.
LOKACIJE
Back to Top