Privatne jaslice Zemun

Registruj se
Prijavi se
Privatne jaslice Zemun
vrtic-povratak-prirodi-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE - POVRATAK PRIRODI Naši polaznici su deca od 2 do 6 godina.
predskolska-ustanova-vrtic-i-jasle-cudesno-carstvo-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE ZEMUN.
Jaslice u Predškolskoj ustanovi Čudesno carstvo.
U jaslenu grupu primamo decu od 12 meseci.
Deca su u jaslicama smeštena u prijatnom ambijentu i adektvatno opremljenim za njihov uzrast.
O njima brine stručno osoblje i pruža im svoju punu pažnju i negu.
predskolska-ustanova-tresnjober-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE U SKLOPU PREDŠKOLSE USTANOVE U BEOGRADU.
Jaslice u vrtiću Trešnjober u Beogradu.
Jaslena grupa je za uzrast dece od 1 do 3 godine.
Radno vreme vrtića je od 6.30 h do 18.00 h, svakog radnog dana, tokom cele godine.
Naš tim čini visoko stručan i profesionalan kadar, odabran i oformljen po utvđenim normativima, kako institucionalnim, tako i strukovnim.
PRIVATNE JASLICE - VRTIĆ MALA OAZA Naša predškolska ustanova Mala oaza je prostrana toliko da u njoj svako dete ima dovoljno mesta da sa svojim društvom stvori sopstvenu malu oazu.
Nalazimo se u starom jezgru Zemuna, u zgradi namenski izgrađenoj da zadovolji sve uslove i standarde za rad predškolske ustanove u 21.
veku.
U ovih novih 1.400 kvadrata stalo je sve do čega nam je stalo u radu sa decom.
predskolska-ustanova-abc-junior-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
JASLICE - boravak dece uzrasta od 1-3 godine.
Dete ima potrebu za socijalnim životom već od prvih koraka.
Boravak među vršnjacima, uz adekvatne sadržaje, oplemenjuje dečja osećanja, pruža sigurnost, uči o međuljudskim odnosima, daje detetu priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje.
Sa decom jaslenog uzrasta rade i medicinska sestra i vaspitač, sa posebnim akcentom na nezi i zdravstvenoj zaštiti.
Ritam dana je usklađen sa uzrasnim potrebama, zadovoljavajući dečje potrebe za snom, boravkom na svežem vazduhu i igrom.
Brigu o dečjem zdravlju vodi nas pedijatar redovnim jednonedeljnim i polugodišnjim sistematskim pregledima, kao i stručnim savetima vaspitačima i roditeljima.
Jelovnik za ovaj uzrast je prilagođen potrebama najmlađih, baziran na principima zdrave ishrane i ima mogućnost izmena u eventualnim indivindualnim slučajevima netolerancije na određenu vrstu namirnica.
Najmlađima je u jaslicama omogućen boravak sa vršnjacima, u malim grupama, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.
Aktivnosti u jaslicama se dele na motoričke, senzo- perceptivne, muzičko-ritmičke, grafičko-likovne, intelektualne, jezičke i dramske.
Uvažavajući igru kao put dečjeg razvoja, podstiču se organizovane funkcionalne igre (igre koje podstiču razvoj motoričkih funkcija kao što su složeniji hodanja i trčanja, ravnoteža, složenije radnje ruku, koordinacija i sl), istraživačke (kroz koje se dete aktivno upoznaje sa svojstvima predmeta i odnosima koji vladaju među predmetima), kao što su igre konstruktorom, oblikovanja plastelinom, testom, peskom, igre vodom i sl.
i simboličke igre (od igara predstavljanja pojedinačnih radnji do složenih kombinacija igrovnih radnji, kao i igre mašte) koje ih vode u svet aktivnosti odraslih i pomažu sazrevanju.
Radno vreme jaslica je od 7 do 17.30 časova.
predskolska-ustanova-vrtic-zvoncica-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
JASLICE U ZVONČICI.
Vaspitni rad sa decom uzrasta do 1 godine.
Sestra – vaspitač planira programske sadržaje koji zavise od potreba same dece, sastava grupe, uzrasta dece, psiho-fizičke zrelosti što podrazumeva individualni rad ili rad u manjim grupama.
Opšta načela vaspitanja i nega dece: 1.Ritam življenja u jaslenoj grupi.
2.Period adaptacije.
3.Saradnja sa porodicom.
4.Psihički razvoj.
5.Nega dece.
6.Socijalno – emocionalni odnosi.
7.Igra.
8.Motoričke aktivnosti.
9.Senzorno – perceptivne aktivnosti.
10.Muzičko – ritmničke aktivnosti.
11.Intelektualne aktivnosti.
12.Jezičke aktivnosti.
Uspostavljeni ritam življenja u jaslicama ima veliki značaj u smenjivanju hranjenja, sna i budnosti.
Cena se umanjuje za 80% jer je dotirana od strane Grada Beograda.
vrtic-nasa-vila-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ NAŠA VILA U jaslicama, rad sa decom od 1 do 3 godine planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom uzrasta do 3 godine na osnovu Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (Sl. Glasnik RS br. 62/2003, 64/03, 58/04, 62/04) i Pravilnika o osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine. Ovaj program planiraju i realizuju medicinske sestre vaspitači sa srednjom stručnom spremom uz pomoć stručnog saradnika, diplomiranog pedagoga.
vrtic-smajli-privatne-jaslice

Vrtić Smajli

Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 28e 060 4544300
cena: 30.000din
PRIVATNE JASLICE ZEMUN, NOVI BEOGRAD.
MLAĐA JASLENA GRUPA, Rad sa decom od 7 meseci do druge godine života smo predvideli u mlađoj jaslenoj grupi.
Vaspitači koji rade sa decom ovog uzrasta nastoje da pre svega odgovore na fiziološke potrebe svakog deteta, da vode računa o njihovoj higijeni, ali i da im pruže adekvatnu pažnju.
Uz primenu različitih igračaka i knjiga namenjenih ovom uzrastu vaspitači podstiču istovremeno saznajni, senzo­motorni i socio­ emocionalni razvoj svakog deteta.
STARIJA JASLENA GRUPA, Deca uzrasta od 2 do 3 godine pripadaju starijoj jaslenoj grupi.
Vaspitači starije jaslene grupe se trude da podstaknu razvoj svesti dece o svojim fiziološkim potrebama i načinima za njihovo zadovoljenje.
Podsticanje svih aspkata razvoja (saznajnog, senzo­motornog i socio­emocionalnog) se u okivru ove grupe vrši dostupnošću velikog broja igračaka I knjiga, prilagođenih uzrastu, kao i upotrebom različitih didaktičkih materijala pri realizaciji različitih radionica.
privatni-vrtic-svitac-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ SVITAC. Vrtić Svitac pruža usluge potpune nege za najmlađe u grupi i sticanje prvih radnih navika, kao i vaspitno obrazovani program za stariju grupu.
Prilagođena nega i ishrana za decu do 3 godine.
Obezbeđene vežbe motorike, tipa hvatanje kockice i druge aktivnosti.
privatni-vrtic-mali-princ-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE.
JASLENA GRUPA U VRTIĆU I JASLICAMA MALI PRINC.
"Mali princ" je vrtić po meri deteta, a da to bude tako, brine se visokoobrazovani, profesionalni kadar zaposlenih, dok je enterijer opremljen sadržajem i igračkama edukativnog karaktera.
Jaslice vodi osoba sa preko trideset godina radnog iskustva u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
vrtic-druzionica-mastaonica-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslice u vrtiću Družionica maštaonica.
Nalazimo se u Zemunskom parku, u hali Pinki-Zemun, na više od 250 m2 klimatizovanog i lepo uređenog prostora prilagođenog potrebama dece od najmlađeg uzrasta do polaska u školu!
decija-zemlja-cuda-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLE U BEOGRADU.
Jaslena grupa u vrtiću Dečija zemlja čuda.
Čuvanje beba i dece najmlađeg uzrasta omogućeno Vam je u privatnim jaslicama u okviru vrtića Dečija zemlja čuda u Beogradu.
Pristupamo svakom detetu individualno i sa puno pažnje jer svako od nas je individua za sebe, ima svoj tempo, način i put razvoja.
vrtic-decija-prica-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ DEČIJA PRIČA Prilikom formiranja grupa vodimo računa o kalendarskom uzrastu dece, ali i o njihovim sposobnostima i interesovanjima.
vrtic-roda-privatne-jaslice

Vrtić Roda

Beograd, Zemun, Marka Nikolića 17 063 443112
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ RODA Jasleni kurak uredili smo sa posebnom pažnjom.
vrtic-sadko-privatne-jaslice

Vrtić Sadko

Beograd, Zemun, Inženjera Atanackovića 12 064 2014574 |
011 3076016 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ SADKO Zaposleni u privatnoj predškolskoj ustanovi „Sadko“ su tim stručnjaka koji stvara za svako dete posebnu prijateljsku atmosferu i gradi proces učenja u skladu sa potrebama svakog deteta pojedinačno.
privatni-vrtic-decija-akademija-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ DEČIJA AKADEMIJA Uvažavajući činjenicu da dete treba da bude izloženo bogatim podsticajima, redovan program je osmišljen tako da se svoj deci u toku dana nude različiti sadržaji kako bi ona mogla sama da izaberu onaj sadržaj koji najviše odgovara njihovim interesovanjima.
Vaspitač podržava učenje i razvoj deteta tako što uvažava njegov izbor i na različite načine podstiče učenje i kreće se ka ciljevima koji su postavljeni za svako dete posebno.
privatna-predskolska-ustanova-radosnica-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOSNICA ADAPTACIJA deteta na vrtić je veoma stresan period kako za dete tako i za roditelja,ali mi smo tu da savetima i specifičnim pristupom pomognemo da taj period što brže i bezbolnije prođe.
privatni-vrtic-jare-i-mare-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ JARE I MARE U našem vrtiću, dete dobija priliku da razvija i stiče zdrave navike u životu, traga za odgovorima na pitanja koja ga interesuju, uči po čemu se ljudi međusobno razlikuju i kako jedni druge da prihvataju.
vrtic-cira-privatne-jaslice

Vrtić Ćira

Beograd, Zemun, Vinarska 6 065 6712918
cena: 28.000 din
PRIVATNE JASLICE - VRTIĆ ĆIRA Prostor ustanove je kombinovani dečiji objekat u kome borave deca uzrasta od 1-7 godina.
internacionalni-kutak-privatne-jaslice

Internacionalni Kutak

Beograd, Zemun, Kapetana Radiča Petrovića 32d 011 4025578 |
060 3316823 |
cena: 350 €
PRIVATNE JASLICE - INTERNACIONALNI KUTAK Svakom detetu će biti dodeljen „ključni radnik“ koji će biti odgovoran za praćenje napretka vašeg deteta, razvijanje bliskog odnosa i osiguranje da oni imaju sretno i ugodno vreme u vrtiću.
vrtic-igraliste-privatne-jaslice

Vrtić Igralište

Beograd, Zemun, Novogradska 13 064 4445488
cena: 250 €
PRIVATNE JASLICE - VRTIĆ IGRALIŠTE Privatni vrtić po ceni državnog - Licenca Ministarstva prosvete - NTC licenca za rad - Primena Montesori programa - Rad vaspitača, medicinskih sestara, logopeda i psihologa - Učenje stranog jezika, program pripreme za školu - Muzičke, kreativne i edukativne radionice - Organizovanje škola u prirodi u letnjem i zimskom periodu - Organizovanje i učestvovanje na manifestacijama
vrtic-kinder-paradies-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE - KINDER PARADIES Deca u jaslicama i mlađoj grupi imaju vreme za spavanje u trajanju od 2 sata, dok je za srednju grupu predviđen jednočasovni odmor sa spavanjem po želji.
vrtic-ivin-vozic-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE - IVIN VOZIĆ ’’IVIN VOZIĆ’’ je predškolska ustanova koja je u sistemu drzavnih subvencija i imamo jasle, vrtic i predškolski program.
predskolska-ustanova-montesori-zvono-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE - MONTESORI ZVONO U periodu od 10 meseci do 3 godine deca imaju potencijal da razviju veštine i znanja kroz Montesori programe za ovaj uzrast.
vrtic-detlic-privatne-jaslice

Vrtić Detlić

Beograd, Zemun, Dobanovački put 34 064 4235145
PRIVATNE JASLICE - VRTIĆ DETLIĆ Mi verujemo da dobar vrtić, pored lepo uređenog prostora, čini i osoblje koje brine o dobrobiti vaše dece.
Zato naš tim, koji se o njima stara, čine zaposleni sa višedecenijskim iskustvom u radu.
predskolska-ustanova-sapica-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE - ŠAPICA Medicinske sestre – vaspitači sa pažnjom i ljubavlju kreiraju podsticajnu sredinu u kojoj deca stiču bogata iskustva otkrivajući sebe i svoju okolinu kroz igru.
vrtic-mali-istrazivaci-privatne-jaslice
PRIVATNE JASLICE - VRTIĆ MALI ISTRAŽIVAČI Vrtić “Mali istraživači” nalazi se na granici Novog Beograda i Zemuna, nadomak Zemunskog parka i zemunskog Keja oslobođenja, a u modernom stambenom kompleksu ,,Zelena avenija”.
Dovoljno smo ušuškani od gradske buke i smatramo da na ovom mestu imamo sve pogodnosti za odrastanje Vaših i naših mališana .
LOKACIJE
Privatne jaslice su namenjene čuvanju beba do treće godine. U zavisnosti od uređenja i organizacije privatne jaslice imaju ograničenje koliko beba mora najmanje da ima meseci da bi bila primljena u jaslice. U privatnim jaslicama se o bebama brinu medicinske sestre i vaspitači koji su školovani za brigu o bebama. Bebe se hrane, presvlače, spavaju a kad su budne sa njima se igra i pevaju im se pesmice. Sve je više žena koje nakon jednogodišnjeg porodiljskog bolovanja moraju da se vrate na posao, a neke čak i ranije. Zbog toga je usvojen Zakon koji daje mogućnost da se i deca od šest meseci upišu u jasle. I pedijatri smatraju da nije pametno odvajati bebu od majke u pomenutom uzrastu (od šest meseci do godinu dana), jer je još fiziološki vezana za nju, ne ide na nošu, i nezrela je za kolektiv u svakom pogledu. Mnoge bebe sisaju u tom periodu, a tada se uvodi i adaptirano mleko i nemlečna hrana, zbog čega treba pratiti reakcije bebinog organizma na namirnice i eventualnu pojavu alergije. Ali već od navršenih godinu dana beba je spremna za kolektiv i za zdravo funkcionisanje u njemu. Da bi bebe mogle da borave u jaslicama, neophodno je da postoji adekvatna oprema u samom prostoru, a zatim i edukovane kuvarice koje će da pripremaju obroke za njih. To su deca koja još jedu usitnjenu hranu, kašice... i sve to treba da bude kvalitetno. Deca jaslenog uzrasta su posebno osetljiva na infekcije, bolešljiva... Da biste detetu obezbedili što kvalitetnije odrastanje u jaslama, najbolje je da nadjete Jasle koje pokrivaju sve vaše standarde.
Back to Top