Privatni vrtići Vračar

Privatni vrtići Vračar
vrtic-mala-fabrika-maste-privatni-vrtici
BEOGRADSKI PRIVATNI VRTIĆ.
U vrtiću Mala fabrika mašte uživamo u bajkovitom svetu klinaca, sa ciljem da ih motivišemo da kreativno razvijaju najbitniji pokretač, MAŠTU.
Primenom različitih vaspitnih metoda prilagođenih potrebama i uzrastu svakog deteta, u našem vrtiću dečju igru smo pretvorili u bezbrižnu zabavu kroz koju se uči i raduje.
Svakako bismo želeli da ukažemo da se u cilju kvalitetnog boravka i razvoja posebno brinemo o individualnim potrebama svakog deteta u vrtiću Mala fabrika mašte.
Svakodnevno kroz igru putujemo u različite zemlje sveta, učimo osnovne pojmove malog matiša, geometrije, geografije, jezika, muzike i stvaramo „VELIKA-mala“ umetnička dela.
A najviše uživamo igrajući se u prostranom dvorištu našeg vrtića, otkrivajući osnove biologije i još puno, puno toga.
Akreditovana privatna predškolska ustanova MALA FABRIKA MAŠTE vrši upis dece od jaslenog uzrasta do polaska u školu uz SUBVENCIJE skupštine grada Beograda.
vrtic-magnolija-privatni-vrtici

Vrtić Magnolija

Beograd, Vračar, Radoslava Grujića 7 011 2456479 |
011 2411856 |
cena: 36.000din
PRIVATNI VRTIĆ VRAČAR.
Vrtić Magnolija neguje englesko-srpsku nastavu, što nalaže da se program sprovodi na srpskom i na engleskom, kako bi deca imala solidnu bazu za nastavak učenja engleskog jezika nakon upisa u osnovnu školu.
U okviru ostalih aktivnosti Vaša deca će imati prilike da razvijaju i kreativne sposobnosti kroz naše programe slikanja, vajanja, muzike, crtanja i plesa kao i da nastave pravilan razvoj kroz naš program „Školica sporta“ koji sprovodimo u saradnji sa stručnim trenerom fizičkog vaspitanja.
Obroci koji se služe u vrtiću su na bazi zdrave ishrane, pripremljeni su u saradnji sa našim nutricionistom, vodeći računa o nutritivnim potrebama dece predškolskog uzrasta.
Verujemo da se najbolja saradnja postiže dobrom komunikacijom i time podstičemo roditelje da budu u kontaktu sa nama, da učestvuju, donose predloge i daju ideje kako bi deci pružili najbolje moguće iskustvo tokom njihovog obrazovanja.
nas-vrtic-privatni-vrtici

Vrtić Naš Vrtić

Beograd, Vračar, Šumatovačka 59 063 586119
cena: 300 €
Program Predškolske ustanove 'Naš vrtić' odobren je i verifikovan od strane Ministarstva prosvete i prilagođen je svim uzrastim dece od 10 meseci do polaska u školu (jaslice, vrtić, predškolsko); Savremeno opremljene prostorije, kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, visokokvalifikovan kadar uz višegodišnje iskustvo rada sa decom po pristupačnoj ceni predstavlja idelno mesto za odrastanje Vašeg deteta.Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj sopstveni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
U cilju osiguranja kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada i nege, podsticanja individualnog sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece brinuće vaspitno obrazovano osoblje:medicinske sestre-vaspitači, vaspitači, saradnik na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i tim stručnih saradnika: logoped i psihoterapeut.
Dok će nastavu posebnih programa izvoditi:profesori stranih jezika, saradnici za fizičko vaspitanje, šah i druge aktivnosti.
Delatnost ustanove obezbeđuje: Preventivnu zdravstvenu zaštitu dece od 1 do 7 godina Vaspitno-obrazovni rad(pripremno-predškolski program i posebni programi) Programiranje vaspitno-obrazovnog rada ostvaruje se u vidu tematskog planiranja po projektima,centrima interesovanja, kroz primenu integrisanog učenja u različitim oblicima rada,a sve u cilju da se dete razvija brzinom koja njemu odgovara.
Uloga vaspitača u ovom ciklusu je: aktivni učesnik, saigrač, posmatrač, izazivač, mirotvorac, pripovedač,… Vrtić obezbeđuje kontinuiran program: -negu i vaspitno-obrazovni rad dece uzrasta od 1 do 3 godine(JEŽIĆ i ZVEZDICA).
-realizacija predškolskog i pripremno-predškolskog programa: 1.predškolski program za uzras od 3 do 5 godina (SLONČE’’) 2.pripremni predškolski program za uzrast od 5 do 7 godina (PANDA) koji se odstvaruje permanentno kroz različite tipove aktivnosti: -životno praktične -istraživačko-saznajne -izražajno-stvaralačke a na principu integrisanog učenja uz primenu različitih metoda i oblika rada.
Igra je sastavni deo učenja i zauzima posebno mesto u našem radu.
Igra je spontana, svesna ili inicirana aktivnost u kojoj je bitniji proces od produkta, nema krajnji cilj i kod dece razvija stvaralaštvo, razvija govor, podstiče na pokret, gradi iluzorni plan(maštu), … Dometi svakog deteta mogu biti ogromni.
Potrebno ih je samo pratiti i rad prilagoditi njima.
Tako i teme kojima se bavimo (Mi kao istraživači,oko mene čuda svuda, moje želje-moje moći, u svetu brojeva i slova, ...) biramo u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i željama.
Igramo se i istražujemo jer tako deca imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, pozorištem, filmom, itd.
Kreativni rad čini satavni deo aktivnosti Našeg vrtića likovna (crtanje, slikanje, vajanje,...) muzička (slušanje i usvajanje melodije, sviranje na muzičkim- ritmičkim instrumentima, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku) dramska (razne tehnike pokreta, gluma, recitacija,verbalna i neverbalna komunikacija,...) govorna(ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstva, konfliktne situacije,...) prozor u svet (upoznavanje kulturu i običaje drugih naroda,…) Produkt ovih naših kreativnih aktivnosti i igranja na kraju tematske celine biće izložbe, pozorišne prestave, koreografije, pesme, priče,...(i ko zna šta sve još).
Pripremni predškolski program daje doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocijonalne, intelektualne zrelosti kod dece.
Realizacija pripremnog predškolskog programa se odvija u vrtiću (po predviđenom programu rada) kod kuće (kroz izradu domaćih zadataka,...) u školama (organizovana poseta školama u okolini i upoznavanje sa školskom atmosferom).
Razvoj i napredovanje dece se kontinuirano,sistematski prati, dokumentuje i koristi u cilju daljeg planiranja i napredovanja dece,a sve u saradnji sa porodicom.
Razvoj i napredovanje se prati i putem različitih tehnika (ankete, intervjui, ček liste, skale procene, tehnika vremenskog uzorka,…) što čini sadržaj dečijeg portfolija koji se upotpunjuje dečijim crtežima, iskazima, fotografijama, video zapisima, itd.
Sadržaj dečijeg portfolija najverodostojnije oslikava dečiji razvoj i napredovanje.
Naš vrtić imaće razvijen program saradnje sa porodicom koji će se ogledati kroz direktno učešće u planiranju, realizaciji aktivnosti i ostvarivaće se na roditeljskim sastancima, radionicama, otvorenim vratima,interaktivnim panoima,… PU Naš vrtić želi da odgovori savremenim problemima i potrebama roditelja, a naš zajednički cilj je odrastanje dece u zdravoj i stimulativnoj sredini.
Kontinuirani program nege i vaspitno obrazvnog rada jeste dugoročni cilj naše predškolske ustanove koji se obezbeđuje kroz sistem integrisanih programa i sprovodi u malim grupama.
Usluga vrtića uključuje i preventivnu–zdravstvenu zaštitu,zdravu i kvalitetnu ishranu,brigu o deci u vrtiću noću i vikendom, individualno čuvanje deteta, kao i višednevni boravak deteta.
Posetu obrazovnim i kulturnim institucijama(školama, pozorištu, muzejima, ...), odlazak dece na različite izlete koji su vezani za teme i aktivnosti koje se realizuju tokom rada (botanička bašta, poljoprivredna gazdinstva, salaši,zoovrt,...).
Program preventivne zdravstvene zaštite sprovodiće se kontinuirano kroz rad na zdravstvenoj zaštiti dece uz stručnu pomoć i nadzor saradnika na unapređenju preventivno- zdravstvene zaštite, pedijatra, stomatologa, psihoterapeuta i drugih stručnih lica.
Program ishrane ima za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja dece kroz sistem uravnotežene ishrane koji je kontrolisan od strane nutricioniste i koji prati zdravstvene i socio-kulturološke razlike i potrebe među decom.
privatni-vrtic-sreckolino-privatni-vrtici

Privatni vrtić Srećkolino

Beograd, Vračar, Šumatovačka 39a 063 8001056 |
011 2448283 |
cena: 28.000din
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
Privatna predškolska ustanova SREĆKOLINO nalazi se u najmirnijem delu Vračara.
Smeštena je u prostoru prilagođenom deci, njihovim interesovanjima i potrebama.
Prostorom vrtića Srećkolino vlada toplina i osmeh.
Realizacija vaspitno obrazovnog programa predškolske ustanove Srećkolino podstiče pravilan fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj deteta pripremajući ga za izazove i zahteve savremenog života.
vrtic-studio-zmaj-privatni-vrtici

Studio za decu Zmaj

Beograd, Vračar, Hadži Ruvimova 21 011 3448333 |
062 1578522 |
cena: 220 €
PRIVATNI VRTIĆ U CENTRU BEOGRADA.
Deca pokazuju mnogo bolje rezultate i pozitivniji odnos prema vrtiću ukoliko su i njihovi roditelji uključeni u sam proces.
Samom podrškom da je vrtić koristan i zabavan pomaže detetu da sa većim entuzijazmom učestvuje u životu vrtića.
Roditelj Zmaja ima pravo da očekuje tolerantnost i kulturološku svest vaspitača, kao i dobar odnos vrtića sa društvenom sredinom i otvorenost vrtića za saradnju. Sam kurikulum Zmaja1 ima informativnu ulogu za roditelje, putem kojeg oni stiču uvid u sadržaje i način rada, ciljeve, motive, značaj i potencijalne rezultate rada vrtića.
Na ovaj način, dalje se omogućava komunikacija roditelja i vaspitača, razmena relevantnih informacija i učešće u praćenju razvoja deteta. Saznanje o životu vrtića i uvid u vaspitačev rad i procenu, pomaže roditeljima da prate napredak deteta.
Na taj način se otvara mogućnost aktivne saradnje na relaciji roditelj-vrtić u cilju poboljšanja vaspitno-obrazovne sredine.
Prostori Zmaja pažljivo su uređeni i opremljeni kako bi se dete osećalo sigurno, komotno, slobodno i „na svom terenu“. U Zmaju 1 izdvojeni su: muzički centar, likovno-umetnički centar, biblioteka, centar konstruktora, saobraćaj, naučno- istraživački centar, dramski centar i ezički centar. Deca se i u toku takozvanih slobodnih aktivnosti angažuju u igrama po centrima, na osnovu čega je omogućen uvid i praćenje detetovih interesovanja, potreba i stepena napretka.
vrtic-diznilend-privatni-vrtici

Vrtić Diznilend

Beograd, Vračar, Niška 35a 011 3446292 |
064 1886024 |
cena: 27.700din
PRIVATNI VRTIĆ NA VRAČARU.
PRIVATNI VRTIĆ U ZEMUNU.
PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD.
Vrtić diznilend je vrtić sa tradicijom od 15 godina.
Nalazi se na dve lokacije u Beogradu, na Vračaru i u Zemunu.
Vrtić Diznilend sprovodi program rada sa decom od 1 do 7 godina starosti.
Sa decom radi stručni tim sa iskustvom: vaspitači, logoped, pedagog.
Diznilend je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i moguć je upis dece uz subvenciju.
vrtic-tresnjober-privatni-vrtici

Privatni vrtić Trešnjober

Beograd, Vračar, Đorđa Vajferta 37 011 2440210 |
011 3085078 |
cena: Pozvati
PRIVATNI VRTIĆI NA VIŠE LOKACIJA U BEOGRADU.
Privatni vrtić Trešnjober je osmišljen da kao partner porodice u vaspitanju i obrazovanju dece, uzme učešće u ukupnom psihofizičkom razvoju deteta do 7.godine.
U atmosferi poverenja, individualnog izražavanja i međusobne saradnje, a putem radionica, matrica i drame, kroz interaktivne programe organizujemo raznolike sadržaje.
Privatni vrtić Trešnjober osnovan je 2001.godine.
Sedište vrtića Trešnjobera je u novoadaptiranom prostoru od oko 500m² i sopstvenim vrtom od 5 ari.
Privatni vrtić Trešnjober je osnovala i vodi Ljiljana Proković, diplomirani specijalni pedagog.
Prostor je opremljen po standardima, humano i psihološki potencirano.
Trešnjober je vrtić humanističke orjentacije, koji objedinjuje niz programa, medjusobno tesno povezanih.
Naš program podstiče sposobnosti koje čine komunikaciju bogotijom i raznovrsnijom, što dete čini sigurnijim slobodnijim na putovanju do svoje lične harmonije.
Naš tim čini visoko stručan i profesionalan kadar, odabran i oformljen po utvđenim normativima, kako institucionalnim, tako i strukovnim.
U vrtiću Trešnjober, igrajuci se, čujemo se, radujemo se, saznajemo i stvaramo.
Rad je u malim grupama, sa individualnim pristupom.
vrtic-maksimove-avanture-privatni-vrtici

Vrtić Maksimove Avanture

Beograd, Vračar, Vojvode Hrvoja 8 065 9636969 |
060 5054383 |
cena: 28.000din
PRIVATNI VRTIĆI MAKSIMOVE AVANTURE "Maksimove avanture" za sve male avanturiste nude zabavu po centrima interesovanja na preko 350 kvadratnih metara.
bilingvalni-francuski-vrtic-fantasy-privatni-vrtici

Bilingvalni francuski vrtić Fantasy

Beograd, Vračar, Internacionalnih brigada 66 011 3085587 |
011 3085588 |
cena: Pozvati
PRIVATNI VRTIĆ BEOGRAD.
Vrtić Fantasy je licencirana predškolska ustanova koja ispunjava sve zakonom propisane uslove Ministarstva prosvete i sporta države Srbije.
Osnovana je 15 avgusta 1991 godine.
Redovno vreme vrtića je od 8:00 do 16:00 časova.
Produženi boravak traje do 17:00 časova.
420m2 unutrašnjeg prostora vrtića (pet soba za boravak, atelje, biblioteku, kutić za motoriku, kancelarije, sobu za doktora, dva ulaza).
515m2 spoljašnjeg prostora vrtića (dvorište, baštu, mali voćnjak, mali zoo vrt).
103m2 sale za psihomotoriku sa spravama i rekvizitima.
U vrtiću „Fantasy“ primenjujemo elemente metode „Pasquali- Agazzi“, čiji je centar za pedagoška istraživanja u Bresci, u Italiji, ali ima i elemenata Montesori metode.
Njihove metode su vrlo bliske vrednostima koje mi želimo da ostvarimo, a to su: “za život kroz život”, unapređivanje celokupnog formiranja ličnosti, vaspitavanje za mir, vaspitavanje kroz komunikaciju i dijalog, razumevanje i poštovanje prirode, lepo ponašanje.
vrtic-kutak-privatni-vrtici

Vrtić Kutak

Beograd, Vračar, Debarska 19 069 2212341
cena: 29.000din
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
U našem vrtiću podržavamo timski rad i zajedničke aktivnosti, poštujuću individualnost svakog deteta.
Kroz zabavu učimo!
VRTIĆ KUTAK Vračar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i radi po NTC – sistemu (Mensinom programu).
privatni-vrtic-mece-privatni-vrtici

Privatni vrtić Meče

Beograd, Vračar, Južni bulevar 116 011 8035305
cena: 27.700din
PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ MEČE Naša ustanova ima razvijenu saradnju sa porodicom, koja direktno utiče na kvalitet boravka u vrtiću.
privatni-vrtic-beli-dvorac-privatni-vrtici

Privatni vrtić Beli Dvorac

Beograd, Vračar, Šumatovačka 143 065 5121746 |
011 2494633 |
cena: 28.000din
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
Upis dece uz subvenciju grada!
Vrtić Beli Dvorac se nalaze u samom srcu Vračara.
Svojom kreativnom i pozitivnom energijom, šarmom, lepotom, kvalitetom, kao i pristupačnim cenama, sigurni smo da ćete u našem vrtiću za svoje mališane vrlo brzo pronaći omiljeni kutak igre, drugarstva, ali i edukacije.
Kroz mnogobrojne opuštajuće radionice u vrtiću Vaše dete će naučiti mnogobrojne nove stvari, igraće se kreativno i zabavno, sa različitim materijalima, eksperimentisaće.
Sa Vašim detetom u vrtiću svakodnevno radi pedagog, psiholog, logoped, vaspitač, medicinska sestra vaspitač, nastavnica engleskog jezika, saradnik za sportić, doktor pedijatar i mnogi drugi visoko obrazovani saradnici iz različitih oblasti.
Mi smo tim mladih, kreativnih i stručnih ljudi koji je okupljen oko ideje da svako dete ima veliki potencijal koji bi trebalo samo da spozna, zahvaljujući okolini koja ga podstiče i podržava.
vrtic-cudesna-suma-privatna-predskolska-ustanova-privatni-vrtici

Vrtić Čudesna šuma

Beograd, Vračar, Lamartinova 36 011 2459640 |
060 4487794 |
cena: 270 €
PRIVATNI VRTIĆI VRAČAR.
PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD.
Program rada za uzrast od 3 do 6 godina Ostvarujemo Program rada propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Deo nacionalnog programa, svakodnevno se odvija i na engleskom jeziku.
Uzrasne grupe obuhvataju najviše desetoro dece što obezbeđuje individualan pristup svakom detetu.
deciji-vrtic-beli-zeka-privatni-vrtici

Dečiji Vrtić Beli Zeka

Beograd, Vračar, Hadži Milentijeva 33 011 3086117 |
060 4095346 |
cena: 240 €
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
Razvijanje osnovne ideje programa vaspitno-obrazovnog rada dečjeg vrtića „Beli zeka“ ima za polazište savremenu, holističku koncepciju vaspitanja i obrazovanja dece predškoslkog uzrasta i polazi od ranog učenja kao vrednog iskustva koja deca donose sa sobom od kuće i predstavlja doprinos i potporu dečjem sazrevanju i učenju.
Baziran je i zasnovan na principima jednakosti i dobrobiti deteta koja proističe i zasniva se na odnosu poverenja i bliskosti kroz koji dete razvija samostalnost, samokontrolu, rezilijentnost i socijalno odgovorno ponašanje, kako i osećanju sigurnosti koje proističe iz bezbednog okruženja i pripadanja zajednici.
Vaspitači u dečjem vrtiću „Beli zeka“ promovišu partnerstvo sa roditeljima u razvoju i podsticanju dečjeg učenja radi što boljeg upoznavanja, vrednovanja i uvažavanja dečjeg iskustva na kojem baziraju učenje.
privatni-vrtic-kucica-privatni-vrtici
PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ KUĆICA Ono što je velika prednost našeg vrtića Kućica na Vračaru, Topolska 4 je veliko dvorište površine 100 m2.
Kuća na tri sprata u kojoj je smešten nas vrtić Kućica na Vračaru, Topolska 4 je vrlo prostrana i svetla.
vrtic-sunny-kids-privatni-vrtici

Vrtić Sunny Kids

Beograd, Vračar, Mileševska 3a 011 2431144 |
069 2138357 |
cena: Pozvati
PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD VRTIĆ SANNY KIDS Podsticanje celokupnog detetovog razvoja uz uvažavanje svih njegovih potencijala i to kroz intencionalne obrazovne i spontane aktivnosti.
privatni-vrtic-i-jaslice-meri-popins-privatni-vrtici

Privatni vrtić i jaslice Meri Popins

Beograd, Vračar, Đorđa Vajferta 64 064 2185921
cena: Pozvati
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
Mary Poppins je akreditovani vrtić koji nudi boravak i vaspitno- obrazovni rad sa decom jaslenog i vrtićkog uzrasta.
Cilj našeg vrtića je da dete u njemu bude srećno, zadovoljno, okruženo ljubavlju i pažnjom.
Ljubav, pažnja i istrajnost vaspitača u zajedničkim aktivnostima deci će pružiti sigurnost i samospoznaju, što će, uz individualizaciju u pristupu, podstaći razvoj vlastitog potencijala svakog deteta.
Dnevni ritam rada u našem vrtiću je prilagođen uzrastu deteta, njegovom interesovanju i potrebama.
obdaniste-kaja-i-paja-privatni-vrtici

Obdanište Kaja i Paja

Beograd, Vračar, Sinđelićeva 22a 060 4446833 |
061 3442101 |
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
U vrtiću dete uči da razume svet u sebi i oko sebe.
Naš tim mladih, obrazovanih , kreativnih ljudi ima za cilj da podstakne svako dete u vrtiću da spozna svoj veliki potencijal, da ga prepozna i razvija, i podrži u tome.
Koristeći savremene metode učenja i vaspitanja, u malim grupama u vrtiću pridajemo pažnju svim situacijama iz kojih dete uči i razvija se, stavljamo akcenat na sam proces učenja kreirajući sredinu koja angažuje različita čula i sposobnosti, kroz mešovite radionice i svakodnevne aktivnosti (pesmu, igru, pozorište, motoričke i govorne aktivnosti, socijalno emocionalnu kompetenciju, istraživačke radionice...).
Dnevne aktivnosti u vrtiću sprovode se po svakodnevnom rasporedu kroz nedeljne i mesečne teme, koje definišu vaspitači i saradnici.
One se postepeno odvijaju u mešovitim grupama, u kojoj se dete uči prvim odgovornostima i sticanju zdravih navika.
Na taj način se razvija briga o mlađima, empatija, i gradi se svest i slika o sebi u odnosu na sopstveno okruženje, dok mlađoj deci na takav način brže i lakše prođe period adaptiranja, uče od starijih drugara, vide u njima uzor u pravilnom ponašanju, razvijaju svoje prve socijalne veštine i to uz stručno vođenje i nadzor našeg tima i saradnika (logopeda, pedagoga, psihologa, vaspitača, profesora..).
privatna-predskolska-ustanova-kobajagi-privatni-vrtici
PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA KOBAJAGI KOBAJAGI vrtić je mesto koje je najpribližnije roditeljskom domu…Male grupe i prostor koji odiše toplinom i zabavom doveli su do toga da kod nas deca plaču kad odlaze iz vrtića, a da se raduju kad u njega dolaze
LOKACIJE
Privatni vrtići su sve popularniji. Privatna obdaništa rade sa decom svih uzrasta. U privatnim vrtićima vaspitači rade sa decom u malim grupama i posvećuju im punu pažnju. Privatni vrtići uređeni su po meri deteta, gde je pre svega bezbednost dece na prvom mestu. Kroz niz aktivnosti, zabavnih i edukativnih igara vaspitači nastoje da obezbede da boravak deci u vrtiću bude kvalitetno ispunjen. Deca u privatnom vrtiću uče da se socijalizuju, družeći se sa svojim vršnjacima uče šta to znači biti deo grupe i deliti sve sa grupom. Privatni vrtići u svoj program aktivnosti uključuju kreativne radionice, umetničke radionice, pregršt sportskih aktivnosti kroz koje dete još u ranom detinjstvu otkriva svet oko sebe i pokazuje svoje talente. U privatnim vrtićima se kod dece razvija ljubav prema muzici, priči i igri. Dok ste vi zauzeti svojim svakodnevnim obavezama, Vaše dete će u privatnom vrtiću provesti dan na najkvalitetniji mogući način, okruženo vršnjacima i vaspitačima koji svesrdno brinu o njemu. U privatnim vrtićima se uvodi u učenje engleskog ili nekog drugog jezika i sve se radi kroz igru, tako da deca uživaju u svim aktivnostima. Program privatnog vrtića podrazumeva i što duži boravak na otvorenom, kada to vreme i uslovi dozvoljavaju. Privatni vrtići su adekvatno opremljeni, u njima ima puno igračaka prilagođenih dečijem uzrastu. Kvalitet ishrane dece u privatnim vrtićima je jedna od najbitnijih stavki i zato se tome pridaje ogromna pažnja. U privatnim vrtićima se trude da Vaša deca dobijaju zdrave obroke pripremljene po receptima nutricionista koji brinu da se zadovolje sve nutritivne potrebe deteta, a i da hrana bude ukusna deci. Privatni vrtići svojim radnim vremenom pokrivaju ceo radni dan, što je veliko olakšanje za roditelje. Za srećno i bezbrižno detinjstvo Vašeg deteta izaberite privatni vrtić po Vašoj meri. Pogledajte fotografije svih beogradskih privatnih vrtića. Beogradski privatni vrtići organizuju čuvanje dece uglavnom u više manjih starosnih grupa dece. Da li možete ostvariti pravo na subvenciju u privatnom vrtiću u Beogradu? Svi beogradski privatni vrtići predstavljeni su u kategoriji privatni vrtići Beograd. Ovde možete videti sve detalje u vezi sa načinom rada u vrtiću i pronaći sve odgovore. Uporedite cene privatnih vrtića u Beogradu, izaberite vrtić prema lokaciji pošto su ovde privatni vrtići sortirani po delovima Beograda ili se odlučite za privatni vrtić po nekom drugom kriterijumu. Privatni vrtići su dobro opremljeni svim sadržajima koji su zanimljivi za decu od najmlađe do predškolske grupe.
Back to Top